Privacy Statement

In deze Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

 Inleiding

Voor SeniorWeb Brummen Eerbeek Twello is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. SeniorWeb Brummen Eerbeek Twello respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de leercentra, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens 
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* voor het uitvoeren van de cursusadministratie;

* om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

* voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;

* voor de naleving van wettelijke verplichtingen;

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

* voor de wachtlijst voor de Klik & Tik cursussen;

* aan de docent als u een workshop of cursus gaat volgen;

* aan de begeleiders van de cursus Klik & Tik;

We zullen deze situaties hierna kort toelichten.

Voor de wachtlijst voor de Klik & Tik cursussen

Om iedereen op chronologische volgorde voor deelname aan de Klik & Tik cursus te kunnen oproepen, hanteren we een wachtlijst. Uw gegevens gebruiken we om u uit te nodigen voor de cursus.

Aan de docent als u een cursus gaat volgen

Om bij te houden of iedereen die aanwezig is bij een cursus ook is aangemeld, stellen we een presentielijst samen. In voorkomende gevallen kan de docent contact opnemen met de deelnemers over de aan/afwezigheid of bijvoorbeeld voorafgaand aan de cursus om de laatste praktische zaken door te nemen.

Aan de begeleiders van de cursus Klik & Tik

Om bij te houden of iedereen die aanwezig is bij een cursus ook is aangemeld, stellen we een presentielijst samen. In voorkomende gevallen kan de docent contact opnemen met de deelnemers over de aan/afwezigheid of bijvoorbeeld voorafgaand aan de cursus om de laatste praktische zaken door te nemen.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SeniorWeb Brummen Eerbeek Twello, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

SeniorWeb Brummen Eerbeek Twello kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

SeniorWeb Brummen Eerbeek Twello